Onze belangrijkste activiteit is plezier hebben in zang en muziek en bij voorkeur betrekken we ook andere mensen in dat plezier.

U kunt ons daarom ook 'inhuren' om uw verjaardag, jubileum of bedrijfsfeestje wat extra luister bij te zetten. Maar ook een serenade aan zieken-, verzorgings- dan wel bejaardentehuizen verzorgen wij graag.

 
De gevraagde vergoeding voor een dergelijk optreden is laag en worden o.a. bepaald door de kosten voor aanreizen en de gewenste duur van ons optreden. Om u een indicatie te geven mag u er van uitgaan dat in 99% van de gevallen wordt volstaan met een bijdrage tussen € 100,00 tot € 300,00. 

Wat betreft repertoire, tijdstip en andere voorkomende zaken geldt 'altijd in overleg en ALLES is bespreekbaar'. We hebben wel één verzoek; benader ons vroegtijdig zodat u ons in de gelegenheid stelt onze eigen organisatie tijdig rond te maken.

WE HOREN GRAAG VAN U (klik <hier> om contact op te nemen).